สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

ข่าวทั่วไป Wednesday March 23, 2022 10:24 —ThaiPR.net

สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกันในทุกมิติ ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติร่วมกัน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่อุดมศึกษาชุมชนและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ การประเมินคุณภาพทางวิชาการและการประเมินคุณภาพสถาบัน และการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้สร้างความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ยังจัดให้มีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ยังได้ประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ - ใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประสานงานหลัก และมีมหาวิทยาลัยในภาคเหนือและภาคใต้เข้าร่วมโครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่เข็มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการพัฒนาอุดมศึกษาวิถีใหม่ระหว่างสมาชิกเครือข่าย เสริมสร้างโอกาสในการนำความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติร่วมกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ