ไทย - ซาอุ สานสัมพันธไมตรี เปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือข้อตกลงด้านแรงงาน

ข่าวทั่วไป Wednesday March 23, 2022 14:44 —ThaiPR.net

ไทย - ซาอุ สานสัมพันธไมตรี เปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือข้อตกลงด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวต้อนรับดร.อัฎนัน อับดุลลาห์ อัล-นาอีม (Dr.ADNAN ABDULLAH M. ALNUIM) Deputy of minister for International affair กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย และคณะ ในการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดหางานแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพด้วย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

โดย นายสุรชัย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และท่านอะห์หมัด บินสุไลมาน อัลรอยิฮีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย ในระหว่างการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าทางซาอุดีอาระเบียมีความสนใจที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านแรงงานกับประเทศไทย และพร้อมที่จะเปิดประเทศรับแรงงานไทยเข้าไปทำงาน โดยทางซาอุดีอาระเบียได้เสนอที่จะจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน จำนวน 2 ฉบับด้วยกัน ปัจจุบันร่างข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางไปลงนาม ในโอกาสที่ทางซาอุดีอาระเบียเห็นเหมาะสมต่อไป

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและประชุมร่วมกับท่าน ดร. อัฎนัน และคณะผู้แทนทางวิชาการของซาอุดีอาระเบีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการปฏิบัติของทั้งสองประเทศ ในการจัดหาและคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคีโดยในวันนี้มีการประชุมทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลตลาดแรงงาน บุคลากรด้านสุขภาพกระบวนการจัดส่งแรงงาน และข้อตกลงว่าด้วยการจัดส่งและรับแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและในแต่ละประเด็น มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางฝ่ายซาอุดีอาระเบียโดยนอกเหนือจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมอยู่ในห้องประชุมนี้ ยังมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกลอีกด้วย

"การประชุมหารือในวันนี้จะเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านแรงงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถจัดส่งแรงงานไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส่งผลให้แรงงานมีรายได้และได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อให้การจัดส่งแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อไป" นายสุรชัย กล่าวในท้ายสุด

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการดังกล่าวแล้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานยังได้เป็นประธานการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ ดร.อัฎนัน อับดุลลาห์ อัล-นาอีม และคณะผู้แทนทางวิชาการของซาอุดีอาระเบียอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ