ม.หอการค้าไทย ชูจุดแข็งด้านเครือข่ายธุรกิจจับมือ MCOT สื่อยักษ์ใหญ่ที่แรก สร้าง GenZ รุ่นใหม่ทันโลกดิจิทัล

ข่าวทั่วไป Wednesday March 23, 2022 16:10 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทย ชูจุดแข็งด้านเครือข่ายธุรกิจจับมือ MCOT สื่อยักษ์ใหญ่ที่แรก สร้าง GenZ รุ่นใหม่ทันโลกดิจิทัล

ม.หอการค้าไทย ชูจุดแข็งด้านเครือข่ายธุรกิจจับมือ MCOT สื่อยักษ์ใหญ่ที่แรก สร้าง GenZ รุ่นใหม่ทันโลกดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ รวมถึงด้านการผลิตเนื้อหา Content ร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้จากมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 องค์กรร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจหลักคือ การเป็น Practice-University ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยความร่วมมือกับบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลลากรของมหาวิทยาลัยในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ รวมถึงด้านการผลิตเนื้อหา Content ร่วมกัน และงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านองค์ความรู้โดยตรง อาทิ การส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและรองรับอนาคต เพื่อตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ รวมทั้งร่วมออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และการสัมผัสประสบการณ์จริง นับเป็นอีกก้าวของการทำงานร่วมกันที่จะเร่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและองค์กรสื่ออย่าง MCOT ต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า MCOT มุ่งนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติ อันเป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งของ MCOT"ล่าสุด MCOT ได้ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อขนาดใหญ่ที่จะนำเสนอรูปแบบเนื้อหาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปยังนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสององค์กรแล้ว MOU ครั้งนี้ บมจ.อสมท จัดหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของ บมจ.อสมท เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นจะได้นำองค์ความรู้จาก MCOT ผสานเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม" รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ