พด.สนับสนุนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่วัด ( Green Temple )

ข่าวทั่วไป Thursday March 31, 2022 10:31 —ThaiPR.net

พด.สนับสนุนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่วัด ( Green Temple )

ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่วัด ( Green Temple ) ณ ธรรมสถานวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กทม. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และชุมชน โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

สำหรับโครงการ Green Temple มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับคนในชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเมืองใกล้วัดเข้าถึงอาหารปลอดภัยรวมถึงเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด โรงเรียน ชุมชน และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ วัดโรงเรียน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในการใช้พื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ปลูกผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร การลงแขกช่วยงานในแปลง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน วัดพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดโซนเหนือกรุงเทพฯ วัดโซนตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มัสยิดคอยรุดดีน และศาสนสถานของฮินดูและโบสถ์ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ในส่วนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนและวัดช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เราสามารถบริโภคผลผลิตพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าในวัดทำแปลงเกษตรเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ให้คนในชุมชนได้บริโภคและมีรายได้จากการนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดชุมชนรวมทั้งสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับวัดและชุมชน รวมถึงให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนและตัวอย่างให้แก่วัดและชุมชนอื่นๆ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกดั พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้จัดแสดงนิทรรศการจุลินทรีย์ดินมิตรแท้เกษตรอินทรีย์ แสดงผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ต่างๆ ที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีวิทยากรอธิบายตามจุด ดังนี้ แสดงกลุ่มจุลินทรีย์เป็นมิตรแท้เกษตรอินทรีย์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกผักในเมือง การแปลงวัสดุเหลือใช้ให้มีค่าภายในวัดพระราม 9 หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสาธิตการทำปุ๋ยหมักกองใหญ่ การหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง การปลูกไม้ยืนต้น การวิเคราะห์ดิน และบริการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งต่างๆ และ เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น โดยขอให้วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียน นักเรียน และชุมชน ช่วยกันดูแลแปลงพืชผัก สมุนไพร รวมทั้งต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญเติบโต ผลิตพืชผักปลอดภัยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ