สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เน้นย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"

ข่าวทั่วไป Thursday April 7, 2022 10:30 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เน้นย้ำ

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์  สงกรานต์  "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"       

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564) ในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1,268 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 10-19 ปี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82 พฤติกรรมเสี่ยงพบว่า ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12 ทั้งนี้ พบว่า อุบัติเหตุเกิดมากที่สุดในวันที่ 12 เมษายน 2564 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 17.00 -19.00 น. และการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวง) รองลงมาเป็นถนนในอบต./หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดที่พบผู้บาดเจ็บทางถนนมากที่สุดได้แก่ จังหวัดตรัง 212 ราย รองลงมาคือ สงขลา 204 ราย, ปัตตานี 192 ราย, สตูล 188 ราย, พัทลุง 180 ราย, นราธิวาส 147 ราย, ยะลา 145 ราย ตามลำดับ

สำหรับผู้เสียชีวิตในปี 2564 จำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 11-20 ปี และ 31-40 ปี ร้อยละ 22 เกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 86 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 9 และ เกิดเหตุบริเวณถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวง) ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นถนนในอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 18 (ข้อมูลโดยคณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สคร.12 สงขลา)   

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อ  ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง    

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการสาธารสุขป้องกัน โควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ อีกทั้ง ก่อนออกเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขอให้ทำการตรวจ ATK ว่าตัวเองมีผลเป็นลบ ถ้าผลเป็นบวก ขอให้งดเว้นการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่  ในระหว่างเดินทาง ถ้าเป็นการเดินทางโดยบริการสาธารณะ ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ขอให้หลีกเลี่ยงการถอดหน้ากาก โดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน การฉลองสงกรานต์ในปีนี้ ไม่ทำให้ญาติผู้ใหญ่ของเราต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากโควิด 19 และจะได้ไม่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์  

ทั้งนี้ ตาม มาตรา 29 ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422    


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ