ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันดำเนินการจัดระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ข่าวทั่วไป Thursday April 7, 2022 15:19 —ThaiPR.net

ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันดำเนินการจัดระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยนายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ บูรณาการทรัพยากร เช่น สถานที่ฝึก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรฝึก งบประมาณตลอดจนร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งได้นำคณะอาจารย์จากโรงเรียนฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ