นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าประกวดโครงการความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป Wednesday April 20, 2022 15:19 —ThaiPR.net

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าประกวดโครงการความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมแข่งขันโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่อง "บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก" ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานครรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

     1. นายภูรวิชญ์ ชูดำ   นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     2. นายณัฐนันท์ ศรสุรินทร์  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     3. นางสาวดรุพร รอดสัมฤทธิ์  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     4. นางสาวณัฏฐิญา จิรังพันธ์  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยมีทีมอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในครั้งนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ