สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข่าวทั่วไป Thursday April 21, 2022 15:51 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส มอบเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะวณิชย์ตันหยงมัส เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะวณิชย์ตันหยงมัส ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28 (3) บัญญัติให้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 7

นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้กล่าวว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบกิจการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (3) บัญญัติให้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ