ทีม MaterialGworls สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ "Business Content Creator Young Talent by Sripatum Business School" ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป Thursday May 5, 2022 17:29 —ThaiPR.net

ทีม MaterialGworls สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต,เตรียมอุดม ทีม MaterialGworls โชว์คอนเทนต์สร้างสรรค์ทางธุรกิจ ผลงานคอนเทนต์ รีวิวเยาวราช คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ตัดสินจบลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ "Business Content Creator Young Talent by Sripatum Business School" ครั้งที่1 ในหัวข้อ Why I Love This Brand : แบรนด์นี้พี่รัก ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าเยาวชนสุดยอดนักสร้างคอนเทนต์ เข้าร่วมกว่า 50 ทีม

และผลการตัดสินที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ดร.อมเรศ กลิ่นบัวแก้ว ,คุณศิริพร สิงหเลิศ ,คุณพภัสสรณ์ แช่มศักดิ์สิทธิ์ และคณะกรรมการจากภายใน อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล และอาจารย์สุเมธ สันติกุล ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานการนำเสนอของทีมต่างๆที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ นั้น

ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ทีม MaterialGworls จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต,เตรียมอุดม ที่ประกอบด้วย นางสาวณัชชา แสงมณี ,นางสาวสุพัชญา สุชาติสกุลชัย ,นายพิพัฒน์ชน เนยโอชา ,นางสาวปภาวรัตน์ ครามเขียว และนางสาวชินาทิพ บุญขัน โชว์ไอเดียผลงาน คอนเทนต์ รีวิวเยาวราช คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทีม Youngmoney จากโรงเรียน Home School ที่ประกอบด้วย นางสาวชนากานต์ วิริยจารี และนางสาวสโรรักษ์ วงศ์ชูสุข ผลงาน คอนเทนต์ หนังสือพัฒนาตัวเอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทีม Tri-angle จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  ที่ประกอบด้วย นางสาวชนากานต์ วิริยจารี  ,นางสาวรสินทรา ชันขุนทด และนางสาวสิรินทรา นาคน้อย  ผลงาน คอนเทนต์ กระเป๋าผ้า kute.bkk คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม help & health จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ประกอบด้วย นางสาวฌัชฌานันท์ ปักษีสิงห์ ,นางสาวจินห์จุฑา จิตเส้ง ,นางสาวเจนศิตา จิตรธรรม ,นางสาวชนกนันท์ ทองสว่าง และนางสาวสุกฤตา ช่วยพิทักษ์ ผลงาน คอนเทนต์ Meat zero และทีม Witty Women จากโรงเรียนหอวัง ผลงาน คอนเทนต์ โกอั๋น อ่างศิลา รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับการแข่งขัน "Business Content Creator Young Talent by Sripatum Business School" #1 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ระดับปวช.)ได้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงาน การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต่อกรรมการและบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการได้เรียนรู้กับวิทยากรตัวจริง ประสบการณ์จริง และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับคณะบริหารธุรกิจ SPU แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ