TFG เซ็น MOA คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ มอบทุนวิจัย 10 ลบ. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Tuesday May 10, 2022 16:41 —ThaiPR.net

TFG เซ็น MOA คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ มอบทุนวิจัย 10 ลบ. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

"บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" (TFG) จรดปากกาเซ็น MOA ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัยกว่า 10 ล้านบาท โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพในการผลิตสัตว์ และส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สู่ผู้บริโภค

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัยกว่า 10 ล้านบาท โดยทั้งสองฝ่ายได้มีความประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อให้งานทางวิชาการได้เกิดการบูรณาการต่อยอดนำมาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนแรก เป็นการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน CU and Thaifoods Future and Innovative Technology Center ซึ่งมีชื่อย่อว่า CU&T-FIT

ส่วนที่สอง เป็นการสนับสนุนสำหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพสัตว์ โดยในปีแรก มีขอบเขตเป้าหมายงานวิจัย 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1.Foodborne Pathogen Control at slaughterhouse 2.Sample Preparation Machine for Lab 3. Adjuvant for Vaccine โดยหัวข้องานวิจัยดังกล่าว มีที่มาจากปัญหาที่พบในกระบวนการการผลิต กระบวนการการทำงานของบริษัท รวมถึงความต้องการในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพในการผลิตสัตว์ และส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค

โดยในงาน มีไฮไลท์ที่สำคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอหัวข้องานวิจัยภายใต้โจทย์ที่ทางศูนย์ตั้งขึ้น โดยได้รับความสนใจจากทีมนักวิจัยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัล Junior Scientist CU Vet x TFG Awards ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราพรรณ รุ่งเจริญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทย์ที่ชนะการนำเสนอโครงการวิจัยในระดับนิสิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

"บริษัทฯมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย"นายเพชร กล่าวในที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ