เชียงใหม่เตรียมพร้อม Up-Skill บาร์เทนเดอร์ รองรับเปิดตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Monday May 23, 2022 10:16 —ThaiPR.net

เชียงใหม่เตรียมพร้อม Up-Skill บาร์เทนเดอร์ รองรับเปิดตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Up-Skill Bartender เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตำแหน่งงานบาร์เทนเดอร์ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านอาหารชาวฟ้าสีคราม โดยมีนางณฐมนปัทมะสุคน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และนายภูณัช ธนาเหล่าวณิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือ ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ เพื่อ Up-Skill ให้ผู้รับการฝึกได้มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ตามตำแหน่งงานบาร์เทนเดอร์ โดยเน้นการฝึกให้เกิดทักษะฝีมือ และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้ผู้รับการฝึกในการปฏิบัติงาน ยกระดับฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้เชิญอาจารย์จีรวัฒน์ ไชยวรรณ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้และทักษะฝีมือ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมในการทำงาน สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ งานธุรการทั่วไปการส่งเสริมงานสินค้าและบริการ การจัดซื้อ รับและจัดเก็บสินค้าการดำเนินธุรกรรมในงานบริการ การประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่มการจัดการคำติชมของลูกค้า การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ การเตรียมบาร์ก่อนให้บริการ การเตรียมและการบริการค็อกเทล การให้บริการไวน์ การจำหน่ายและบริการเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหลักกฎหมาย และการจัดเตรียมและบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ คุณสกล วิมลรัตนสกุล เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของร้านอาหารชาวฟ้าสีคราม ได้สนันสนุนอาหารกลางวันสำหรับผู้รับการฝึกวิทยากร และผู้ประสาน พร้อมทั้งจัดสถานที่ในการฝึกอบรมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ