JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 27, 2022 11:51 —ThaiPR.net

JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ปูทางสู่เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพอีกหนึ่งขั้น โดย นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการ นำบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผสานความร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมการขยายโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซีเนร่า ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่เจเอเอส แอสเซ็ทจะมุ่งไปในอนาคต จึงเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยมีมาตรฐาน และร่วมพัฒนาบุคลากรในการให้บริการอย่างเหนือระดับ

อีกทั้ง ความร่วมมือระหว่าง ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังเป็นการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาลให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือ ประกาศนียบัตรพนักงานดูแล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในวิธีการทำงานและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของซีเนร่า และโอกาสในการร่วมงานในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า สำหรับ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร ซีเนร่า (SENERA) ซึ่งให้การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยหลือ ด้วยทีมบุคลากรภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ SENERA ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาอบรมทักษะภายใต้หลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยมุ่งเน้นเป็นโรงเรียน และสถาบันการเรียนการสอนแก่ผู้ดูแลผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ