สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชนค้นหาศักยภาพชุมชน

ข่าวทั่วไป Monday May 30, 2022 09:12 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชนค้นหาศักยภาพชุมชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชน หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับผู้ประกอบกิจการที่พักชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง รวม 20 คน ระหว่างวันที่ 26 - 27, 30 - 31 พฤษภาคม และ 6 - 7 มิถุนายน 2565 ณ ออนใต้ฟาร์มจ.เชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท บิ๊กเคเอทีพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าชั้นนำของประเทศด้านการทำตลาดออนไลน์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะในการฝึกอบรม หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่พักชุมชน สามารถวิเคราะห์ธุรกิจและหาคุณค่าของสินค้าหรือบริการในพื้นที่ของตนเอง ลดต้นทุนด้วยการแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เพิ่มทักษะในการทำสื่อการตลาดออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน การเพิ่มช่องทางการขายในระบบออนไลน์ การจัดทำบัญชีธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติด้วยแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) ทางเลือกเพื่อความอยู่รอดภายหลังสถานการณ์โควิด รู้จักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แนวคิดสำคัญเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่การนำไปใช้จริง และการค้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ