รมว.สุชาติ เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รักษาจ้างงานเอสเอ็มอี เสริมท่องเที่ยวเมืองนคร

ข่าวทั่วไป Monday May 30, 2022 10:17 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รักษาจ้างงานเอสเอ็มอี เสริมท่องเที่ยวเมืองนคร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนและแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาร่วมต้อนรับ สำหรับอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ อาทิ การเยียวยาผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 และกิจการสถานบันเทิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประกันตนรวม 3 มาตรา จำนวน 16,079 คน รวมเป็นเงิน 11,756,428 ล้านบาท รวมเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช 78,118,000 บาท โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนายจ้างลงทะเบียน 2,559 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทยลงทะเบียน 27,469 ราย โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 48 คน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 6 กิจกรรม จำนวน 96 คน เช่น หลักสูตรการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร การทำรังผึ้งโพรงและการเลี้ยงผึ้ง การทำขนมกะละแมพื้นบ้าน การทำเบเกอรี่ และการทำพริกแกง เป็นต้น

โอกาสนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจัดแสดง ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มอาชีพทำขนมกาละแม การแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสบความสำเร็จและได้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเมืองนครปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม กลุ่มธนัชพร กลุ่มสมศิริ การแสดงสินค้าและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ กลุ่มทำขนมลาบ้านขอนหาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขาม การบริการตัดผม เสริมสวยฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยสมพร สาธิตการทำเปลยวน บริการรับสมัครงานของบริษัทในเครือเซ็นทรัล การนำเสนอกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอมโดยใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การนำเสนอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง ตลอดทั้งเยี่ยมชมบูธโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ