SCB ชวนกัน "ปั่น ไป ปลูก" เติมพื้นที่สีเขียวในโครงการ Our Khung Bangkachao

ข่าวทั่วไป Monday June 6, 2022 11:28 —ThaiPR.net

SCB ชวนกัน

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรม "SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก" เชิญชวนพนักงาน จิตอาสาในโครงการ "SCB ชวนกันทำดี" ปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญและได้รับการขนานนามว่า "ปอดสีเขียว" ของคนกรุงเทพฯ โดยร่วมกับชุมชนตำบลบางกอบัว และคณะทำงานพื้นที่สีเขียวโครงการ Our Khung Bangkachao รวมกว่า 100 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยปลูกไม้พื้นถิ่นสร้างระบบนิเวศป่าน้ำเค็ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ได้แก่ ต้นคลัก (ประสักขาว) หลุมพอทะเล ลำแพนลำพู จิกทะเล ทองหลาง พิลังกาสา อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในกลุ่มพนักงาน โดยมี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ OUR Khung BangKachao ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และ38 องค์กรภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ ปี 2562 เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว และให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยธนาคารฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 คณะ คือ 1.คณะพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2.คณะจัดการขยะ และ 3.คณะพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรม "SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก" นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในแปลงพื้นที่ราชพัสดุของโครงการ OUR Khung BangKachao ที่ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขยายพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืน และให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดที่แข็งแรงในการผลิตออกซิเจนแก่คนในพื้นที่ รวมถึงคนกรุงเทพฯ ตลอดไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ