ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ข่าวทั่วไป Friday June 10, 2022 17:32 —ThaiPR.net

ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

จ.สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจังหวัดสุโขทัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย สมาคมการค้าเกษตรเชิงท่องเที่ยววิถีสุโขทัย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกง ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านหลุม ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ การเลี้ยงไก่ไข่เชิงเกษตรอินทรีย์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รวมจำนวน 83 คน โดยนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า รัฐบาล มีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทั้งในครัวเรือนและรายบุคคลที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ