GIT เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวทั่วไป Friday June 17, 2022 10:05 —ThaiPR.net

GIT เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และนายอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เช่น การจัดฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งเป็นการผลักดันและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในด้านการสำรวจ การเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนากิจกรรม การจัดการแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ให้สามารถต่อยอดในภาคธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป

นายสุเมธ ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ทั้งนี้หนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบัน คือ การวิจัยครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมไปถึงด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงคุณภาพ ด้านมาตรฐาน และด้านการตลาดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังสร้างเครือข่ายการดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก"

ภายในงานครั้งนี้ สถาบันและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร โดยมี ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน(ด้านเทคนิค)  นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และ ดร.มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิจัย ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านวิจัย สามารถศึกษาผลงานวิจัยของสถาบันได้ที่ https://elibrary.git.or.th/ หรือสามารถ เดินทางเข้ามาที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 102


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ