สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน

ข่าวทั่วไป Monday June 20, 2022 14:57 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ว่างงาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เผยว่า การดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดให้มีกลุ่มหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่จำกัดอยู่เฉพาะในสาขาเทคโนโลยีหลักสำคัญ 4 สาขา อันได้แก่ 1. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. เทคโนโลยีดิจิทัล 3. เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 4. เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริงและส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสมรรถนะที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ