หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรีกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ข่าวทั่วไป Friday June 24, 2022 16:43 —ThaiPR.net

หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรีกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

*หลักสูตร : "แนวทางการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐานบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ" ตอนที่ 2
วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

*หลักสูตร : คุณ ค่า (ที่) พลิก ผัน
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล

*หลักสูตร : หลักสูตร H4 (ชั่วโมงที่ 4-6)เรขาคณิตเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Geometry) ตอนที่ 2
วิทยากร : อ.มงคล วงศ์พยัคฆ์

*หลักสูตร : เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา (EP2)
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

*หลักสูตร : "การเรียนรู้เชิงรุกด้วยหลากหลายวิธีสอนกับการประยุกต์สร้างสมรรถนะ"
วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

*หลักสูตร : การปรับใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการสอนOnsite Onlineอย่างสร้างสรรค์
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ , อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

*หลักสูตร เหลียวหลัง..แลหน้า..รวมพลังสถานศึกษาเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , ผอ.อาลัย พรหมชนะ ,ผอ.เบญจวรรณ ปกป้อง

*หลักสูตร : Teaching and Developing Reading Skills
วิทยากร : ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

*หลักสูตร : การทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio
วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี

*หลักสูตร : ชวนครูวิทย์มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษากลางแจ้งแสนสนุก (Outdoor STEM Activities)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

สนใจสมัครลงทะเบียน และจองหลักสูตรอบรมที่ http://register.kusol.org/

line@ : @sakdibhornssup


แท็ก ภาษาไทย  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ