สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน

ข่าวทั่วไป Tuesday June 28, 2022 09:37 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้มีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และที่สำคัญต้องการผลักดันให้ช่างไฟฟ้าในชุมชนได้ผ่านการฝึกอบรมมีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี บูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน  จำนวน 18 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า  ให้แก่บุคคลทั่วไป พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน           โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ