วธ. ชวนเด็กและเยาวชน ประชันคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย" ชิงทุนการศึกษานับหมื่น ตั้งแต่วันนี้ - 7 ก.ค. 2565.

ข่าวทั่วไป Thursday June 30, 2022 16:14 —ThaiPR.net

วธ. ชวนเด็กและเยาวชน ประชันคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม หัวข้อ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงประกาศกำหนดจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย" เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงาม

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สร้างสรรค์คำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย" เพื่อรับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน อาทิ มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โน้มน้าวใจ มีศิลปะการใช้ถ้อยคำ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม มีจำนวนคำไม่เกิน 30 พยางค์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฎในสื่ออื่นใดมาก่อน และมีองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ตัวสะกด วรรคตอนถูกต้อง เป็นต้น โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับ ได้แก่ รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวม 15 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ https://forms.gle/otEuYzGFgKQmv3dL9 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2209 3515 - 17 รวมถึงจะประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3zGyuxt และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ "วันภาษาไทยแห่งชาติ"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ