มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ 11 แห่ง ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 14:11 —ThaiPR.net

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ 11 แห่ง ภายใต้โครงการ

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับโรงเรียน จำนวน 11 แห่ง ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

โรงอาหารหลังที่ 111 : โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 111 ให้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 112 : โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 112 ให้แก่ โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก กรรณิกา ซาหยอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 113 : โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งมอบเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 113 ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก วิทยา  ศรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 114 : โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่งมอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 114 ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ มงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 119 : โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 119 ให้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก วีระ  ยอดเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง และ พงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 122 : โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 122 ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 123 : โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 123 ให้แก่ โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 124 : โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 124 ให้แก่ โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 128 : โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส่งมอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 128 ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก วิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 129 : โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ส่งมอบเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 129 ให้แก่ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจตรีชัยรัตน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน และ รวิภา จันทรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะพราน รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงอาหารหลังที่ 130 : โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ส่งมอบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 130 ให้แก่ โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบ

พร้อมกันนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบหนังสือและอีเลิร์นนิ่งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง


แท็ก โภชนาการ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ