คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 12, 2022 08:57 —ThaiPR.net

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่

(1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(2) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
(3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง)

โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ
และ นายเสรี นนทสูติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ