กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 ในงาน CAC Certification Ceremony ปี 2565 ชูจุดยืนองค์กรดิจิทัล ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Friday July 15, 2022 08:42 —ThaiPR.net

กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 ในงาน CAC Certification Ceremony ปี 2565 ชูจุดยืนองค์กรดิจิทัล ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและยั่งยืน

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption - CAC) โดย ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นประธานในงาน CAC Certification Ceremony ปี 2565 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน" ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 พร้อมร่วมแสดงพลังจุดยืนในการเป็นผู้นำองค์กรดิจิทัล ที่ยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "กลุ่มทรูให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อขับเคลื่อนประเทศและสร้างคุณค่าให้แก่คนไทย โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งการได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งนี้ ยืนยันถึงความผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือครบทุกมิติ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่ไปด้วยกัน"

ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าว จะมีผลครอบคลุม 3 ปี โดยกลุ่มทรู พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม และต้องสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมพนักงานในองค์กรทุกคน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ