วธ.ประกาศผลเด็กไทยเก่ง 3 รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 65 "ก้าวทันโลก ก้าวทันภาษา ไม่ก้าวข้ามคุณค่า รักษ์ภาษาไทย"

ข่าวทั่วไป Thursday July 21, 2022 17:18 —ThaiPR.net

วธ.ประกาศผลเด็กไทยเก่ง 3 รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 65

วธ.ประกาศผลเด็กไทยเก่ง 3 รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 65 "ก้าวทันโลก ก้าวทันภาษา ไม่ก้าวข้ามคุณค่า รักษ์ภาษาไทย" , "รวมพลังคนรุ่นใหม่ ภาษาไทยใช้ถูกทาง พูด อ่าน เขียน เป็นแบบอย่าง ร่วมสรรค์สร้างวิถีไทย" , "รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ ภาษาไทยภาษาชาติ" เตรียมมอบโล่ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาเยาวชน "รักษ์ภาษาไทย" 26 ก.ค. นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 หัวข้อ "รักษ์ภาษาไทย" เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงาม

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าว มีเด็กและเยาวชนสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 10,004 ผลงาน ผลการตัดสิน มีดังต่อไปนี้ 1.ประเภทประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ "ก้าวทันโลก ก้าวทันภาษา ไม่ก้าวข้ามคุณค่า รักษ์ภาษาไทย" ของเด็กหญิงสุภาพร พัดสิงห์ อายุ 11 ปี โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี  2.ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ "รวมพลังคนรุ่นใหม่ ภาษาไทยใช้ถูกทาง พูด อ่าน เขียน เป็นแบบอย่าง ร่วมสรรค์สร้างวิถีไทย" ของเด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง อายุ 14 ปี โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี และ3.ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ "รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ ภาษาไทยภาษาชาติ" ของนายบัณฑิต รวยสันเทียะ  อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถชื่นชมคำขวัญที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของกระทรวงวัฒนธรรม เฟซบุ๊กวันภาษาไทยแห่งชาติ

รมว.วธ. กล่าวด้วยว่า ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล ถือเป็นส่วนสำคัญของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ทั้งนี้ วธ. จะมีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด พร้อมกับรางวัลด้านภาษาไทยอื่นๆ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ