ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล

ข่าวทั่วไป Monday July 25, 2022 13:10 —ThaiPR.net

ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยเติบโตยั่งยืน ประกาศก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก ชูพันธกิจมุ่งผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพเสริมความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่วงการวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม

ทั้งนี้ พันธกิจของทางศูนย์ฯ มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะอาหารทะเลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีการส่งออกทั้งรูปแบบสดและแปรรูปจำนวน 1.5 ล้านตัน มีมูลค่า 195,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ในรูปแบบการสร้างงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานต่างๆ และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในด้านงานวิจัยด้านอาหารทะเล โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจงานวิจัยเรื่องไบโอแคลเซียม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายสู่ตลาดหลากหลายและตอบโจทย์ตลาดฮาลาล และมุ่งสนับสนุนการนำวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้โมเดล BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ เป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก หรือ World Class Research Center โดยผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันในระดับโลก จากการมีบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและคาดว่าจะมีนักศึกษาทยอยสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าทางศูนย์ฯ จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ