วธ.เปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ"

ข่าวทั่วไป Monday July 25, 2022 16:41 —ThaiPR.net

วธ.เปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย

วธ.เปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ" และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง สุดยิ่งใหญ่ รวมพลคนปีขาล-ฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ กว่า 1,800 ชีวิต หนุนใช้ Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ" และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศิริวรรณ ปราศจากศรัสตรู นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ศิลปินแห่งชาติแม่ครูประนอม ทาแปง แม่ครูรัจนา พวงประยงค์ นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในจังหวัดแพร่ เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยฐานความเข้มแข็งของประเทศ อีกทั้งสนับสนุนใช้ "Soft Power" ความเป็นไทยสู่ระดับสากล ยกระดับเทศกาล ประเพณี (Festival) ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับจังหวัดแพร่ เครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด จัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย "ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ" และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ          

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ภายในงานนี้มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ พิธีสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ฟ้อนบูชาองค์พระธาตุ "คนเมืองแพร่ฮ่วมใจ๋ ฟ้อนปูจาพระธาตุช่อแฮ" โดยช่างฟ้อนกว่า 1,800 ชีวิต และขบวนแห่ "รวมพลคนปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ" ขบวนแห่เครื่องสักการะอัตลักษณ์ 8 อำเภอ และขบวนแห่ชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่         

นอกจากนี้ยังมี การเสวนาทางวิชาการ มหกรรมชาติพันธุ์ จัดแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ การแสดงผลงานศิลปินและสล่าพื้นบ้านใน"ข่วงสล่าภาคเหนือ" การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยเครือข่าย ขัวศิลปะเชียงราย และศิลปินภาคเหนือ การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ นิทรรศการชุมชนยลวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน และกาดหมั้ววัฒนธรรม ฯลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เรียนรู้ความหลากหลายของชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ