สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

ข่าวทั่วไป Monday August 8, 2022 17:10 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีนางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานหรือผู้แทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย คณะอนุกรรมการเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ผลการแข่งขันจำนวน 4 สาขามีรายละเอียดดังนี้

1. สาขา การประกอบอาหารไทย เหรียญทอง นายจิราวัฒน์ ชัยกระทาง 81.36 คะแนน เหรียญเงิน นายกิตติคม เหรียญธีรศักดิ์ 81.30 คะแนน เหรียญทองแดง นายพลวัต อรัญยถาวร 79.82 คะแนน

2. สาขาแต่งผม เหรียญทอง นางสาวกันตา สาธุพันธ์ 89.89 คะแนน เหรียญเงิน นายพรชัย หกคจันทร์ 86.45 คะแนน เหรียญทองแดง นางสาวณิชกานต์ แสนศรี 84.78 คะแนน

3. สาขาบริการอาหารเครื่องดื่ม เหรียญทอง นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์ 96.72 คะแนน เหรียญเงิน นางสาวภัณฑิรา เกิดรัมย์ 92.86 คะแนน เหรียญทองแดง นางสาวประภาพร กระจ่างรัตน์ 89.67 คะแนน

4. สาขาการจัดดอกไม้ เหรียญทอง นางสาวสุพิชญา มาพรม 90.20 คะแนน เหรียญเงิน นายนิติชัย บาอุ้ย 90.03 คะแนน เหรียญทองแดง นายกิจติธัช วีระเดชกูล 80.33 คะแนน

พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะอนุกรรมการเทคนิค ผู้เข้าแข่งขันทุกคนและประธานฯได้กล่าวว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้เป็นการกระตุ้นจูงใจให้กำลังแรงงานของไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเข้าร่วมการแช่งชันฝีมือแรงงานและเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ เพื่อยกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะเยาวชนไทยให้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ขอให้เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาทักษะฝีมือตนเองเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ ระดับอาเชียนและระดับ World skills ต่อไป ดำเนินการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี .


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ