กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี 2565

ข่าวทั่วไป Thursday August 18, 2022 17:47 —ThaiPR.net

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล

วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2565 จำนวน 395 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร"แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2565       

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรม และส่งผลให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย  กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคีเครือข่าย ที่ร่วมนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการคัดเลือกจำนวน 395 รางวัล ใน 3 ประเภทได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน  145 ราย  เช่น นางสาวกมลทิพย์ อยู่คง จังหวัดยโสธร เด็กหญิงนาทาชา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรุงเทพมหานคร เด็กชายปวีณ์กร สมนึก จังหวัดลำปาง  นายมูฮัมหมัดกัยฟาน  สาและ จังหวัดนราธิวาส และเด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่โค้ว จังหวัดระนอง  ประเภทบุคคล จำนวน 121ราย/รูป เช่น พระพรหมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร นายณัฐภล ศักดิ์สงวน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายประยูร  นารี จังหวัดอุดรธานี นายเฉลิม  อภิวาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมือเส๊าะ หะนะกาแม จังหวัดยะลา และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 129 แห่ง/คณะ เช่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ชุมชนคุณธรรมฯ วัดตุ่นใต้ จังหวัดพะเยา พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง เป็นต้น       

ทั้งนี้ วธ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์วธ. https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=189168         

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมต่อเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นปีพิเศษครบรอบ 20 ปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ