มบส.เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมร่วมจัดอันดับ และหาหุ้นส่วนทำงานเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยSDGs

ข่าวทั่วไป Friday August 19, 2022 10:13 —ThaiPR.net

มบส.เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมร่วมจัดอันดับ และหาหุ้นส่วนทำงานเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยSDGs

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า จากที่มบส.ได้ประกาศนโยบายเรื่อง "การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)หรือ SDGs" ตามหลักการพัฒนาของสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการขับเคลื่อน เป้าหมาย SDGsทั้ง 17 เป้าหมาย

โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ อีกทั้งส่งเสริมแนวคิด "ไม่เป็นการ ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และผลเกิดสันติสุขให้กับชุนชนท้องถิ่น ประเทศชาติควบคู่กับการมุ่งนำอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สอดคล้องตามเป้าหมาย SDGs หรือเรียกว่า SDG Impact Rankings โดย Time Higher Education(THE) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ มีการทำงานโดยวัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ อันจะสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในอนาคตได้

  ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนามบส.สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญคือการสร้างแนวคิดพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ให้แก่คณาจารย์ โดยเฉพาะนักศึกษาและนักเรียนที่ถือเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิม ในฐานะ "ผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนา"  ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารในทุกหน่วยงาน ผ่านโครงการเชิงปฏิบัติการต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งยังเปิดให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มบส.ยังมีแผนการดำเนินงานในการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs)  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ และองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย วางแผนการดำเนินการและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม รวมถึงงานวิจัย บนฐานหลักการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหวังว่าจะขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายSDGs17เป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 .


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ