"DHL Thailand" หนุน "เยาวชนมูลนิธิเด็กโสสะ" สู่โลกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง -ดาต้า และเทคโนโลยี

ข่าวทั่วไป Monday August 22, 2022 13:03 —ThaiPR.net

ตลาดแรงงานและสังคมโลกก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มกำลัง สอดรับการเติบโตของตลาดดิจิทัล ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนา "การเพิ่มทักษะจึงเป็นสิ่งจำเป็น" โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ "โอกาสของเยาวชนในการเข้าถึงการเพิ่มทักษะจึงเป็นเรื่องสำคัญ"

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็น "วันเยาวชนสากล" (International Youth Day) เพราะเยาวชนถือเป็นผู้กำหนดทิศทางที่มีบทบาทสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน สังคมและประเทศในอนาคต ด้วยมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตระหนักเสมอเรื่องการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและศักยภาพ ในการก้าวสู่การประกอบอาชีพกลับสู่สังคมอย่างแข็งแรง โดยเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา DHL Thailand ช่วยส่งเสริมเพิ่มทักษะให้เยาวชน เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรม " DHL The Entrepreneurship Bootcamp 2022 "  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการสำรวจความสนใจของเยาวชนในการประกอบอาชีพที่ต้องการจะต่อยอดในอนาคต ซึ่งเยาวชนได้ให้ความสนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง สอดคล้องกับข้อมูลจาก Law for ASEAN ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เผยผลสำรวจจากเยาวชนอาเซียนเกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลและการทำงานในอนาคต สำรวจจากกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 56,000 คน จาก 6 ประเทศ สมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจออกมาว่าเยาวชนส่วนใหญ่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ร่วมอบรม นำมาซึ่งคอนเซปต์ในปีนี้คือ " The Entrepreneurship Bootcamp " โดยหัวข้อการอบรมเน้นสร้างแนวคิด ส่งต่อกลยุทธ์การวางแผนการจัดการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงกับการทำงานของเยาวชนในอนาคต

Digital and Creative Communications

โดย คุณอชิร รวีวงศ์ Communications Manager, Fastwork ที่มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ทำให้น้องๆเริ่มจับจุดทำความเข้าใจเรื่อง Connect the dot ว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตล้วนส่งผลต่อกระบวนการคิด และการวางแผนงานในอนาคตที่ดีได้ หากรู้จักลากเส้นเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ที่สำคัญการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเอง เมื่อโลกดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Finance for non-finance

โดย คุณอุทัย คำสุข CFO,DHL Global Forwarding ที่มาแนะแนวทางการวางแผนการเงินสำหรับวัยทำงาน เพราะทักษะการบริหารคน การบริหารงานเท่านั้นอาจยังไม่พอ ต้องรู้จักการบริหารเงินด้วย

Power of Data

โดย คุณอนันต์ ตีระบูรณะพงษ์ Vice Executive Data and Innovation Director, Data First Co., Ltd ที่มาเปิดโลกของข้อมูล พลังของ Data ซึ่งไม่ได้ไกลเกินกว่าจะทำความเข้าใจแถมยังอยู่ในชีวิตประจำวันในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ประเด็นสำคัญคือสามารถนำมาเป็นเครื่องมือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจได้

Marketing for Entrepreneurs

โดย อาจารย์พัชราภรณ์ เกษะประกร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาสอนการตลาดเบื้องต้น SWOT , 5Cs of Marketings  เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจการบุกตลาดด้วยธุรกิจของตัวเอง

English Communications

โดย ครูพี่จิ๋ว เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์วันชัย ครูสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน Debut15 กับแนวคิด Live English ให้การฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวัน  เน้นสร้างแรงบรรดาลใจ ปรับ Mindset ให้เห็นความสำคัญของ Public Speaking

โอกาสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเยาวชนสู่การเติบโตในโลกการทำงาน

นอกจากสนับสนุนด้านการศึกษาตามความสามารถสูงสุด มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และต้องขอขอบคุณ DHL Thailand ที่มองเห็นคุณค่าของการส่งต่อความรู้มอบโอกาสให้กับเยาวชน สร้างพื้นที่สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการประกอบอาชีพ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ต่อยอดความฝันที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งอาจนำไปสู่การริเริ่มโครงการหรือธุรกิจที่สร้างคุณค่า และเป็นประโยชน์กับสังคมได้ต่อไป

ร่วมสนับสนุน ในการมอบโอกาสที่สองให้เด็กได้เติบโตในครอบครัวทดแทนอีกครั้ง

https://www.sosthailand.org/donate-now


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ