พบกับนวัตกรรม "วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27

ข่าวทั่วไป Tuesday August 23, 2022 17:15 —ThaiPR.net

พบกับนวัตกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Convention on Civil Engineering) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มาจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้เป็นครั้งที่ 27 โดยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ การประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" โดยสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ด้านวิศวกรรมโยธา ในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ

 ภายในงานเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 " ผ่าน Facebook เพจ : มพโพสต์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับกำหนดการภาพรวมของงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สามารถดูกำหนดการได้ที่

http://www.ncce27.up.ac.th/ContentRead?C=allschedule

?? ติดต่อสอบถาม
โทร. 099-5291563 (ทวินันท์)
Email: ncce27@gmail.com
Facebook: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 - ncce27
Website: http://www.ncce27.up.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ