NT เดินหน้า "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club"

ข่าวทั่วไป Wednesday August 24, 2022 09:56 —ThaiPR.net

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดกิจกรรมในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (NT CSR) โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club" เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ผ่านการทำกิจรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) แบบทุกมิติ นำไปใช้ประโยชน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมต่อยอดสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อช่วยยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยในปี 2565 นี้ NT ตั้งเป้าเปิดชุมชนใหม่เพิ่มอีก 4 จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคกลาง

โดยเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 ระหว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และ NT พร้อมชมแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ และสินค้าชุมชนที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานหวายและผักตบชวา ผ้าทอสำเร็จรูป และ สินค้าจากร้าน OTOP เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ