ยิ่งสัมผัสจริงยิ่งประทับใจ "อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ" พร้อมเปิดประสบการณ์ รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย

ข่าวท่องเที่ยว Wednesday August 24, 2022 13:38 —ThaiPR.net

ยิ่งสัมผัสจริงยิ่งประทับใจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เชิญทุกท่านเที่ยว "อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ" อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่จะพานักท่องเที่ยวร่วมย้อนรอยเรื่องราวเมืองปราการด่านหน้าทางทะเล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการชุด "ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ" ในรูปแบบ Interactive ตื่นตา กับจุดชมวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดแบบ Panorama 360 องศา แห่งเดียวในไทย เปิดให้เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการก่อสร้าง "อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยของเมืองหน้าด่านที่ขนานนามว่า "เมืองปากน้ำ" บอกเล่าความเป็นมา ทั้งการเป็นเมืองอุตสาหกรรม และวิถีชุมชนทุกยุคทุกสมัย ผสานนวัตกรรมอันทันสมัย ที่ทำให้ผู้เข้าชมสัมผัสได้ทั้ง 6 โซน ประกอบด้วย ปากน้ำเมื่อนานมา, เข้าท่าเมืองหน้าด่าน, ปรากฏเป็นปราการ, ปราการป้องแผ่นดิน, หน้าด่านสานเศรษฐกิจ และ มอง(กาล)ไกลไปด่านหน้า อีกทั้งยังมีนิทรรศการรวบรวมความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์ที่เกิดขึ้น ณ สมุทรปราการ

"อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เดิมเป็นสถานที่ตั้งเรือนจำสมุทรปราการ มีขนาดพื้นที่ 13,584.70 ตารางเมตร ถูกนำมาก่อสร้างเป็นหอชมเมือง ที่มีความสูงกว่า 179.55 เมตร เริ่มบวงสรวงลงเสาเอกเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ภายในตัวอาคารหอชมเมือง สร้างเป็นอาคารฐานทรงกลม 2 ชั้น แกนกลางมีลักษณะเป็นแท่งแปดเหลี่ยม สูงขึ้นไปเป็นหอคอยทรงกระบอก ด้านบนมีส่วนห้องกระจกใสทรงกลม เป็นจุดชมวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองสมุทรปราการแบบ 360 องศา ออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมเยือนได้ทุกกลุ่มวัย"

จุดเด่นที่สำคัญอีกประการ คือ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ผ่านนิทรรศการชุด "ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ" ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ ประกอบด้วย

 1. ปากน้ำเมื่อนานมา นำทุกท่านขึ้นสู่ "Ship Time Machine Simulator" สัมผัสความรุ่งโรจน์ในอดีตของเมืองปราการ ที่ยังคงบทบาทของความเป็นเมืองหน้าด่านยาวนานสืบมาจวบจนปัจจุบัน แม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย แต่เมืองปากน้ำแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งหัวใจหลักของความเป็นเมืองหน้าด่านของผืนแผ่นดินไทย
 2. เข้าท่าเมืองหน้าด่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศความรุ่งเรืองย่านคลังสินค้านิวอัมสเตอร์ดัมของชาวฮอลันดา บริเวณปากคลองบางปลากด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองท่าการค้าสมัยอยุธยา ผ่านเทคนิคการจัดแสดง Light & sound Mechanic Diorama และ Projection Mapping กว่า 7 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย
 3. ปรากฏเป็นปราการ เดินลัดเลาะขอบกำแพงป้อมปราการ เมืองปราการแห่งใหม่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันอริราชศัตรูโดยรอบ จนเป็นที่มาของการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ และเมืองสมุทรปราการ ผ่านเทคนิคฉาย Invisible Fortress สุดตระการตา และร่วมสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี นำไปสู่การหลอมรวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง และที่นี่..ยังเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่เผยให้เห็นองค์พระสมุทรเจดีย์เดิม ที่ซ่อนอยู่ภายในพระสมุทรเจดีย์องค์ปัจจุบัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
 4. ปราการป้องแผ่นดิน Movable Floor ที่จะพาทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ที่บุกเข้าประชิดสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ผ่านเทคนิคการจัดแสดงจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริง ด้วยจอ 18 Double High Screen พร้อม Mechanic ปืนเสือหมอบ ที่จำลองมาจากปืนกระบอกจริงในป้อมพระจุลจอมเกล้า เหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก่อเกิดสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการคมนาคม เช่น รถไฟสายปากน้ำ ทางรถไฟสายแรกของประเทศ อันเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความเป็นหน้าด่านทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของไทย
 5. หน้าด่านสานเศรษฐกิจ ก้าวสำคัญของสมุทรปราการสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง ถ่ายทอดผ่านการฉายภาพยนตร์เรื่องราวการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเกษตรกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ภาคการท่องเที่ยวที่มีทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภาคการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี ผ่านจอภาพ "ดอกโพทะเล" ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพลิดเพลินไปกับ Interactive Game สวมบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองสมุทรปราการ ผ่านตู้เกมขนส่งสินค้า และเกมสายพานกระจายสินค้า และ Future Logistics Lab แสดงโครงข่ายระบบการขนส่งทางบก น้ำ อากาศ การขนส่งสินค้าที่ช่วยยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน LED Wall 360? และ Projection Mapping ที่แสดงให้เห็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ และครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา
 6. มอง (กาล) ไกลไปด่านหน้า สำรวจผังเมืองสมุทรปราการที่มีความสมบูรณ์ขนาดใหญ่กว่า 20 ตร.ม. ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง และจอ LED ขนาดยักษ์ ผ่านกระเช้าลอยฟ้า หรือทางเดินกระจกแก้ว เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสมุทรปราการ ประตูด่านแรกที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บนโลก

รายละเอียดการให้บริการ :

 • อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เปิดให้บริการวันอังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10:00 - 17:00 น.
 • เปิดให้เข้าชมจำนวน 16 รอบต่อวัน เริ่มรอบแรกเวลา 00 น. รอบถัดไปทุก ๆ 20 นาที รอบสุดท้ายเวลา 15:00 น. ระยะเวลาในการเข้าชม 2 ชม. ต่อรอบ (จำกัดผู้เข้าชมรอบละ 30 ท่าน)
 • ส่วนนิทรรศการทั้ง 6 โซน นำชมโดยเจ้าหน้าที่นำชม และจุดชมวิว Panorama 360 องศา สามารถรับชมได้อิสระ ภายหลังการรับชมส่วนนิทรรศการเสร็จสิ้น
 • อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 40 บาท พิเศษ! สำหรับช่วงเปิดตัว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565
 • สามารถจองรอบการเข้าชมผ่าน QR Code โดยจะได้รับการยืนยันทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองในวันที่เข้าชม
 • สอบถามเพิ่มเติม Facebook : หอชมเมืองสมุทรปราการ หรือ ผ่านทาง Line / Instagram และ Tiktok : samutprakan_tower

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ