ผลศึกษาชี้ชัด ยุติฟาร์มอุตสาหกรรมลดปัญหาโลกร้อน

ข่าวทั่วไป Tuesday August 30, 2022 11:16 —ThaiPR.net

ผลศึกษาชี้ชัด ยุติฟาร์มอุตสาหกรรมลดปัญหาโลกร้อน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุด พบแนวโน้มการบริโภคเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพภูมิอากาศ เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส พร้อมแนะแนวทางร่วมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหา "โลกร้อน" (Climate Change)

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดทำรายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความโหดร้ายทารุณ - เผยผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากฟาร์มอุตสาหกรรม (Climate Change and Cruelty: Revealing the True Impact of Factory Farming) ถือเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศของโลกจากการลดการบริโภคเนื้อไก่และเนื้อหมู ควบคู่กับการยุติความโหดร้ายทารุณในฟาร์มอุตสาหกรรม โดยการศึกษาครั้งนี้เกิดจากการคาดการณ์ว่าการทำฟาร์มอุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้นอย่างมากจากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก

ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละปีสัตว์ประมาณ 80 ล้านตัวทั่วโลกถูกนำมาเลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มอุตสาหกรรมที่โหดร้ายทารุณ และเมื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีตัวอย่างของฟาร์มผลิตเนื้อไก่และหมู ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 แห่ง ได้แก่เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ บราซิล และจีน โดยเมื่อเจาะเฉพาะส่วนการผลิตเนื้อไก่เพียงอย่างเดียวพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเทียบเท่ากับที่ถูกปล่อยจากรถยนต์ 29 ล้านคันในช่วงเวลา 1 ปี และนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีการควบคุมการขยายตัวของฟาร์มอุตสาหกรรมและส่งเสริมโปรตีนทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

การประเมินฟาร์มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน 4 จุดสำคัญของโลก (เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ บราซิล และจีน) ได้ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • บริเวณพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ ได้ถูกถากถางเพื่อปลูกพืชแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ฟาร์มที่ปลายทางคือตลาดเนื้อสัตว์ทั่วโลก ซึ่งสายการผลิตนี้เป็นปัจจัยหลักของการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศและยังเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
  • ในบราซิลมีการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ หากประเมินเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตอาหารสัตว์ที่นิยม คือ การผลิตถั่วเหลือง เพื่อป้อนเฉพาะฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ พบว่าได้ส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น 2 เท่าในเนเธอร์แลนด์ และ 1.5 เท่าในจีน
  • มีการประเมินว่า หากลดการบริโภคเนื้อไก่และเนื้อหมูจากฟาร์มอุตสาหกรรมใน 4 จุดสำคัญของโลกดังกล่าวข้างต้นให้เหลือร้อยละ 50 ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพสัตว์สูงขึ้น ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2583 จะลดผลกระทบที่จะมีต่อสภาพภูมิอากาศได้ถึงครึ่งหนึ่งต่อปี เทียบเท่ากับการนำรถยนต์ออกไปจากท้องถนนถึง 45 ล้านคันใน 1 ปี

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญระบบอาหาร องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า
"หลายคนไม่ทราบว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน แท้จริงแล้วซ่อนอยู่ในจานอาหารของเราซึ่งก็คือเนื้อสัตว์จากฟาร์มอุตสาหกรรม ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของฟาร์มอุตสาหกรรมจำนวนมาก ดังนั้นในฐานะประเทศต้นทาง เราไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในไทยได้เลย ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆ รีบดำเนินการตามข้อตกลงปารีสในการลดการตัดไม้ทำลายป่าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการหยุดการเกิดใหม่ของฟาร์มอุตสาหกรรม เราเหลือเวลาเพียงน้อยนิดที่จะรักษาโลกของเราไว้ได้ ดังนั้นภาครัฐต้องเริ่มจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน"

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องให้ :

  • รัฐบาลต้องยับยั้งการสร้างฟาร์มอุตสาหกรรมใหม่ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ รวมทั้งมีนโยบายและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเสริมสร้างระบบอาหารที่มีมนุษยธรรมและมีความยั่งยืน
  • ภาคอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารที่มีมนุษยธรรมและมีความยั่งยืน โดยการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม (FARMS) และลดสัดส่วนการผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2583 รวมถึงยุติการนำพืชเชิงเดี่ยว เช่น ถั่วเหลือง มาใช้เป็นอาหารสัตว์ฟาร์ม
  • ผู้บริโภคควรจะบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงและเลือกบริโภคเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มาจากการเลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพ (Eat Less and Better)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/climate-change-and-cruelty


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ