UNESCO คัดเลือก Phayao Learning City เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2022

ข่าวทั่วไป Monday September 5, 2022 17:08 —ThaiPR.net

UNESCO คัดเลือก Phayao Learning City เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2022

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนพะเยา ขับเคลื่อนเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้ายรายได้ สร้างความสุขให้คนพะเยาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.)

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Phayao Learning City สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 เมือง ตัวแทนประเทศไทยร่วมกับสุโขทัย และหาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 จังหวัดพะเยาได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและยกระดับกลยุทธ์จากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับนานาชาติ ในการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ จากสมาชิกเครือข่ายประเทศอื่นๆ ได้โอกาสในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ