พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอบรม สร้างรายได้ผ่านสื่อสังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป Friday September 9, 2022 10:55 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกอบรม สร้างรายได้ผ่านสื่อสังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (โซน C / C+) แรงงานนอกระบบ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2565 รวมจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ USO NET โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่าการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เนื่องจากง่ายต่อการเข้าถึง ราคาของโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนในตลาดมีราคาถูกลงมาก เข้าถึงกลุ่มประชากรด้านแรงงานได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการของแรงงาน อีกทั้งการให้บริการในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในวิถีปัจจุบัน ตลอดถึงภาครัฐได้จัดการบริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (USO NET) บริการประชาชน จึงทำให้เกิดการบริการและใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบออนไลน์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในสังคมไทย

การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการใช้งาน ICT และสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชนภายใต้หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจน มีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพจากการสร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางรายได้และสร้างอาชีพ สร้างเนื้อหาดิจิทัลและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ตลอดจนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ต่อไป ผอ.สนพ.พะเยา กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ