รมว.สุชาติ ส่ง'ที่ปรึกษา'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จ.เพชรบุรี จูงใจนายจ้างมีระบบแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการดูแลลูกจ้างที่ดี

ข่าวทั่วไป Tuesday September 13, 2022 16:28 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ ส่ง'ที่ปรึกษา'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จ.เพชรบุรี จูงใจนายจ้างมีระบบแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการดูแลลูกจ้างที่ดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพรศักดิ์ หุ่นกรีด ปลัดอำเภอเขาย้อย นายบุญเลิศ ยอดแก้ว นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตามหลักสากล ในเรื่องการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดได้มาตรฐาน และมุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งผลให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันมาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานของจังหวัดเพชรบุรี และมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งดิฉันขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ขอให้สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้ธำรงรักษาการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมไว้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคี และจูงใจให้นายจ้างได้พัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างอันนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจ ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจกาที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นต้นแบบที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศปีที่ 10 - ปีที่ 14 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท เอก- ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาท่ายาง ทาวน์ รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 5 - ปีที่ 9 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัดสาขาชะอำ และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศปีที่ 1 - ปีที่ 4 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ