'ศ.ดร.เกรียงศักดิ์' ประธานสถาบันการสร้างชาติ นำปาฐกถา 'อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย' ที่ ม.ร. 27 ก.ย.นี้

ข่าวทั่วไป Tuesday September 13, 2022 16:35 —ThaiPR.net

'ศ.ดร.เกรียงศักดิ์' ประธานสถาบันการสร้างชาติ นำปาฐกถา 'อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย' ที่ ม.ร. 27 ก.ย.นี้

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันการสร้างชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) หัวข้อ "อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของอเมริกาที่มีผลกระทบและอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสามารถกำหนดนโยบายที่จะใช้ประโยชน์จากอิทธิพลดังกล่าวต่อการผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ภายในงานมีพิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุธนี บิณฑสันต์ อุปนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ต่อด้วยการปาฐกถา โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

การเสวนา 3 ช่วง 3 มิติ ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย : มิติสังคมวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่านชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์กิตติพล วงศ์มีชัย นักวิจัยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และอาจารย์เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่วงที่ 2 อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: มิติการเมือง โดย ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่ 3: อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: มิติเศรษฐกิจ โดยท่านกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า อดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และกรุงบรัสเซลส์ สหภาพ ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) หัวข้อ "อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต"ในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่คิวอาร์โค้ด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียด โทร.086-454-3288


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ