BDMS ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวทั่วไป Thursday September 15, 2022 15:14 —ThaiPR.net

BDMS ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 คุณบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาล และการจัดการนวัตกรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศที่ให้บริการทางการแพทย์ในทุกด้าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์จีโนมิกส์ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพคนไทย ด้วยการแพทย์แบบจีโนมิกส์ เพื่อให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ภายใต้โครงการ BDMS Genomic Center ที่ยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ของไทยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยครั้งนี้ BDMS ได้ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Genomic Center แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากร อีกทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์พันธุศาสตร์ (Genomics Medicine) ตลอดจนความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพี่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการพยาบาลศาสตร์เฉพาะทาง สาขาการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาวงการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในวงกว้างเทียบเท่าระดับสากล

โดยที่ผ่านมา BDMS ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ได้ดึง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ในเครือ BDMS ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ให้การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา อาทิ แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล นักโลจิสติกส์ และนวัตกรรม พร้อมระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล จับมือกับ บริษัท โนโวยีน เอไอที จำกัด (NovogeneAIT) สิงคโปร์ ก่อตั้ง บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จีโนมิกส์ จำกัด หรือ NNG (เอ็นเอ็นจี) ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และการรักษาจีโนมิกส์ขึ้น ด้วยเทคโนโลยีอิลลูมินา (Illumina) นวัตกรรมขั้นสูงในการวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอ (DNA) และการหาลำดับเพื่อการรักษาโรคที่ใช้อย่างแพร่หลายในห้องปฎิบัติการทางงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางพันธุศาสตร์ของประชากรไทย ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการตรวจพันธุกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคล ทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา ตลอดจนสนับสนุนงานด้านการวิจัยและการพัฒนาร่วมกับบริษัทผลิตยาและวัคซีนในอนาคต สำหรับรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ให้เหมาะสมกับประชาชนไทยมากที่สุด

สำหรับการแพทย์จีโนมิกส์เป็นนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคลร่วมกับข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และทำนายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะนำมาสู่ต่อยอดสู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ