น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เวทีประลองปัญญา Eduthon ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ

ข่าวทั่วไป Thursday September 15, 2022 15:57 —ThaiPR.net

น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เวทีประลองปัญญา Eduthon ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเวทีประลองปัญญา Eduthon ของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โดยดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและกิจกรรม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาในครั้งนี้ เป็นการขยายผลมาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจังหวัดพะเยาและเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยและพี่เลี้ยงลงพื้นที่ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำการวิจัยมาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน การคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ก่อให้เกิดทักษะและสมรรถนะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้บริบทชุมชนของตนเอง

โดยมีคณะผู้วิจัยและพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูในด้าน Spirit of Teacher, Visible Learning และ Learning Designer สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด เวทีประลองปัญญา Eduthon ของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาในวันนี้ เป็นเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยคณะครูและนักเรียน ใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เป็นการนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ดูงาน ณ สำนักทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน ลงพื้นที่ แบ่งกลุ่มตามจำนวนฐานเรียนรู้ คือ

 • การปลูกพืชเศรษฐกิจแบบใช้ดิน
 • การปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน
 • การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
 • จากนั้น รับฟังการบรรยายจากวิทยากร การนำเสนอแนวคิดในประเด็น "การพัฒนาเมืองน่านน่าอยู่ในอนาคต" โดยมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการลงความเห็น เพื่อคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจำนวน 12 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม Eduthon อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยแบ่งทีมนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็น 2 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่ 1 เรียนรู้ดูงาน ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

  กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ดูงาน ณ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

  โดยแต่ละทีมนำเสนอแนวคิด "การพัฒนาพื้นที่เพื่ออยู่ได้ ขายคล่อง รักษ์น้า จัดการยั่งยืน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งจัดหาทรัพยากร แลกเปลี่ยนสินค้า และรายได้หมุนเวียน" และจะประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม (จากบ่อเกลือ 3 ทีม จากเมืองลี 3 ทีม) ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ