ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง คุณภัชภรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ในตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 16, 2022 13:24 —ThaiPR.net

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง  คุณภัชภรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ในตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง คุณภัชภรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ในตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณภัชภรลักษณ์ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารมากกว่า 20 ปี กับธนาคารชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมาคุณภัชภรลักษณ์ ได้ทำหน้าที่ผู้บริหารดูแลในหลากหลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเงินลงทุน (Capital Management) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Balance Sheet & Assets and Liabilities Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร (Liquidity Risk Management) การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Management), และ Fund Transfer Pricing (FTP) ทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณภัชภรลักษณ์ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงระบบงานบริหารความเสี่ยงต่างๆ หลากหลายระบบงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับธนาคารได้อย่างมาก ทั้งนี้ คุณภัชภรลักษณ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ