ดีอีเอส ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 14:06 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลแก่องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ณ ห้อง 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ โดยทางคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เรียนเชิญผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลดังกล่าว

ในการนี้กระทรวงดิจิทัลฯได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัล 2 หน่วยงาน คือ สป.ดศ. และ สศด รวมทั้งได้รับคัดเลือกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 2 โครงการ ในสังกัด ดศ. ได้แก่

1.โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (สป.ดศ.) 

ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เป็นการพัฒนาประชาชนที่มีจิตอาสาที่มีความสนใจด้านดิจิทัล เพื่อเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่ และ การใช้งานด้านดิจิทัลที่ถูกต้อง โดย ผอ. พิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว

2.โครงการเรียน Coding พัฒนา STEM (สศด.) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding STEM AI และ IoT ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรครู ในทักษะที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อการประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ