ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 15:26 —ThaiPR.net

ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

อำเภอหนองแค หน่วยงานสาธารณสุข และ เครือข่ายการศึกษา จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี- เมจิ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต ตรา เมจิ จัดกิจกรรมในโครงการ "CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง" ให้แก่ คณะครูและนักเรียน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดบัวลอย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางอำเภอมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสังคม อย่างโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ซีพี-เมจิ มาร่วมขับเคลื่อนโยบายให้สอดคล้องร่วมกับโรงเรียน ทั้งด้านการคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป

นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี - เมจิ กล่าวว่า งานนี้ประสบความเร็จบรรลุตามเป้าหมาย จากความร่วมมืออันดีของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดย ซีพี-เมจิ ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมคุณภาพ เพื่อเสริมด้านโภชนาการ ตลอดจนนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ เป็นเวลา 5 เดือน ส่วนที่ 2 โรงเรียน คณะครูและนักเรียน ในฐานะภาครัฐ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติจริงตามแนวทางที่กำหนด และส่วนที่ 3 คือ ภาคประชาสังคม ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพดี

ด้าน นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) กล่าวว่า งานนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง ซีพี-เมจิ เข้ามาร่วมมือ พร้อมทั้งคัดสรรนมที่มีคุณภาพเหมาะสมและช่วยแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็ก อาทิ น้ำหนักเกินเกณฑ์ควรดื่มนมพร่องไขมัน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ควรดื่มนมไฮโปรตีน ทำให้นักเรียนของเราได้รับโภชนาการครบถ้วนและตรงตามวัย

โครงการ "CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง" ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะความสูงและความสมส่วนของสรีระ ผ่านหลักพื้นฐาน 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย จากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ กินดีมีสุข, ฉลาดกิน ฉลาดเลือก, โภชนาการนมเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และอารมณ์กับความอ้วน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ สู่โรงเรียนต่างๆ ใน จ.สระบุรี โดยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเด็กและเยาวชนให้สุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ