สจล. เปิด KMITL Lifelong Learning Center มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 15:36 —ThaiPR.net

สจล. เปิด KMITL Lifelong Learning Center มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด "KMITL Lifelong Learning Center : Soft Opening" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ KMITL Lifelong Learning Center และ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดูแลด้านการศึกษา สังคม และพาณิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มุ่งให้สจล. เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMITL Lifelong Learning) และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของคนทุกช่วงวัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถที่ใช้ในการทำงานของแต่ละสายวิชาชีพ (Hard Skills) ทักษะทางสังคมที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft Skills) ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการบริหาร Global Infrastructure พัฒนาสำนักหอสมุดกลางสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ