สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ให้การต้อนผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 3

ข่าวทั่วไป Tuesday September 20, 2022 13:51 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ให้การต้อนผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 3

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 3 (Progress Review)

โดยมีนายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกรมพัฒนาฝีมือแรง งาน ตามนโยบายสำคัญ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ติดตามการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และตรวจราชการในประเด็นอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 995,254 บาท ให้กับบริษัท จุลไหมไทย จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลตนเองและครอบครัวรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและขอบคุณที่ได้ร่วมกันปฏิบัติราชการตามแผนงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ