ผู้ผลิตสื่อน้ำดี รับพระราชทานเกียรติยศสูงสุด จากเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป Wednesday September 21, 2022 08:54 —ThaiPR.net

ผู้ผลิตสื่อน้ำดี รับพระราชทานเกียรติยศสูงสุด จากเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้ผลิตสื่อน้ำดี รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะสื่อผลงานคุณภาพ ที่มีเนื้อหาปลอดภัย และสร้างสรรค์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธี

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ "เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ตามกรอบแนวคิดการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเชิงบวก  และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ภายใต้การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานค่านิยมให้คนในสังคมเรื่องวัฒนธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วม และการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยเชื่อมั่นว่า หากผนึกกำลังเข้ากับการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะสามารถขับเคลื่อน สร้างสรรค์สังคมไทย และสร้างโอกาส รวมทั้งช่องทางใหม่ ๆ ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Thailand Soft Power ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเราได้

นายนพพล  โกมารชุน บริษัท เป่าจินจง จำกัด เจ้าของผลงาน "ริมฝั่งน้ำ" ละครหนึ่งเดียวที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้  เปิดใจว่า อันดับแรกต้องขอบคุณความกล้าของผู้ใหญ่ช่อง 3 ที่อนุมัติให้ทำเรื่องนี้ เพราะตัวเอกของเรื่องอยู่ที่ผู้อาวุโส  ไม่ใช่พระเอกนางเอกที่เป็นเทรนด์ของละครทั่วไป และรู้สึกภูมิใจที่เรื่องนี้ได้นักแสดงอาวุโสระดับศิลปินแห่งชาติ และผู้ที่มีผลงานในวงการมาอย่างยาวนานมาร่วมงานด้วย  รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของทีมงานทุกคน

นักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน ยังได้ฝากว่า ผู้จัดละครและผู้กำกับละครไทย ยังมีงานดีๆ และพร้อมจะนำเสนอสู่สังคม  แต่ต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจาก 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ภาครัฐ คนดู และนายทุน คือสถานี อย่างจริงจัง เพื่อให้คนทำงานได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อจะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ในขณะที่นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน เจ้าของรางวัลถ้วยพระราชทานประเภท "สื่อภาพยนตร์" จากผลงาน "อัศวิน 4.0"   กล่าวว่า ผลงานนี้บอกเล่าเรื่องราวของพลังพิเศษในตัวของมนุษย์ที่สามารถกำจัดปิศาจร้าย คือกิเลสในใจได้ด้วยตัวเอง จนได้ผลเป็นความสุขและสามารถแก้ไขทุกปัญหาในชีวิตได้ โดยการออกแบบตัวละครในแอนิเมชั่นชุดนี้ ได้นำมาจากบุคลิก อุปนิสัย และปัญหาจริงของเด็ก รวมถึงตัวละคร "คุณยายจ๋า" ซึ่งออกแบบตามบุคลิกของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และท่านได้พากย์เสียงตัวละคร "คุณยายจ๋า" ด้วยตัวเอง  พร้อมทั้งชี้ว่า หน่วยงานด้านสังคมจะมีต้นทุนที่ดีที่สุด คือเนื้อหาที่เกิดจากการทำงานกับปัญหาจริงในพื้นที่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อได้ โดยจับมือทำงานร่วมกับกัลยาณมิตรที่เป็นผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการใช้สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคม

ด้านนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่พาผลงาน "ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง" รับโล่รางวัลประเภท"สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์" กล่าวว่า โลกทุกวันนี้ค่อนข้างล่อแหลมในหลายเรื่องเราจึงได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ควรพบเห็นหลายอย่าง หน้าที่ขององค์กร ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม  คือสะท้อนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็สะท้อน DNA ของบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าและคุณค่า  เป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้คิดถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผลที่เกิดกับสังคมไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่องค์กรทำให้เกิดขึ้นได้ จึงอยากเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ มาช่วยกันสะท้อนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้กับสังคมและโลกของเรา ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อดีๆ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล จาก 10 ประเภทสื่อ นอกจากนี้ ยังมีอีก 47 ผลงาน ที่ได้รับโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสื่อดีมีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคมไทย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565  จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และผู้ผลิตสื่อ ทั้งมืออาชีพและหน้าใหม่ ส่งข้อเสนอโครงการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ