รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จ.เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

ข่าวทั่วไป Tuesday September 27, 2022 09:27 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จ.เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2565 ของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม และเปิดการประชุม 'อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทหน้าที่ และเป็นกลไกเครือข่ายภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานโดยคำว่า "อาสาสมัคร" ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่และชุมชน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายทุกท่านเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตัวและของครอบครัว เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำงานด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว "กระทรวงแรงงานขอขอบคุณอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านผนึกกำลังร่วมกันทำงานเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป" นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

สำหรับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางจรรยา เถาว์น้อย อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และนางสุพัตรา รัตนบรรจง อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางปราณี บุปผารามอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และนายโชคชัย แช่มช้อย อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและกระทรวงแรงงานในการช่วยเหลือ ประสานการบริการด้านแรงงานต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ