พัฒนาศักยภาพ "ไรเดอร์" ต่อยอดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ข่าวทั่วไป Tuesday September 27, 2022 09:41 —ThaiPR.net

พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มทักษะฝีมือให้ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ รวม 120 คน ระหว่าง 26 - 28 กันยายน 2565 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (Rider)ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 60 คน 2 หลักสูตร ได้แก่ " บาริสต้ามืออาชีพ " และ" ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ " ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และร่วมมือกับศูนย์ Grab mini - GC Chiangmai พัฒนาศักยภาพผู้ที่ประสงค์ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า 60 คน 2 หลักสูตรได้แก่ " การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ " และ " ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ " ณ ศูนย์ Grab Chiangmai ซึ่งเป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงานของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไรเดอร์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ ทักษะฝีมือที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า อาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) กำลังเติบโต ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นกลไกสำคัญต่อธุรกิจให้บริการฟู้ดเดลิเวรี่ ซึ่งการบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ ไรเดอร์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจดังกล่าวจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และยึดความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยฝึกยกระดับทักษะ (UpSkill) สำหรับ ไรเดอร์ และผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพ ไรเดอร์ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ ทักษะฝีมือที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการฝึกเสริมทักษะ ให้ ไรเดอร์ จำนวน 120 คน 4 หลักสูตร ได้แก่ บาริสต้ามืออาชีพ ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ และ ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ สนับสนุนค่าวิทยากร และวัสดุในการฝึกอบรมทั้งหมด รวมถึงสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรม รวม 3 วัน ฝึกระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และศูนย์ Grab Chiangmai


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ