งานแถลงข่าว เปิดตัวงานเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Thailand 2022 จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Spartan APAC Championship 2022

ข่าวกีฬา Thursday September 29, 2022 10:52 —ThaiPR.net

งานแถลงข่าว เปิดตัวงานเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Thailand 2022 จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Spartan APAC Championship 2022

งานแถลงข่าว เปิดตัวงานเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Thailand 2022 จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Spartan APAC Championship 2022 "ภูเก็ต" ดึงการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลกมาจัดในเมืองไทย ! ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค "Spartan APAC Championship 2022" เตรียมเปิดเกาะต้อนรับนักแข่งทั้งไทยและต่างชาติกว่า 5,000 คน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ของโลก ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ ที่ บลูทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 65 จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สำนักงานจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB, และพาร์ทเนอร์จากบลูทรี ภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค "Spartan APAC Championship 2022" เตรียมต้อนรับนักแข่ง 5,000 คน และผู้ติดตามอีกกว่า 20,000 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health & Wellness ของโลก ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65 ณ บลูทรี ภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า "จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบาก Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ภายใต้ขื่อ "Spartan APAC Championship 2022" บนพื้นที่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ณ บลูทรี ภูเก็ต จุดหมายของกีฬา ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งมีความสอดคล้องต่อการส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดในด้าน Health & Wellness โดยกีฬามวลชนอย่าง Spartan Race ถือ ได้ว่าเป็นหนึ่งใน Wellness sports และ Sport tourism ที่เรียกได้ว่าเป็น soft power ขนานแท้ ที่จะมาช่วยปลุกและสร้างกระแส ในการเริ่ม สร้าง แนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยมโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างความกินดีอยู่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการเข้าร่วมการแข่งขันและ เกิดการใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ติดตาม เกิดการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นที่อย่างแท้จริง"

"ที่สำคัญการแข่งขันในครั้งนี้ยังเกิดจากความร่วมมือบูรณาการจากหลากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB   ที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริม และขับเคลื่อนให้เกิดงานนี้บนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดในการก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่ง การแข่งขันกีฬาและงานลิขสิทธิ์ระดับโลก ตลอดจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่เตรียมความพร้อมของพื้นที่พื่อรองรับมวลชน รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมขับเคลื่อนการจัดงาน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการสร้างระบบนิเวศน์สู่การเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานมหกรรมระดับนานาชาติ และปูทางไปสู่การเตรียมความพร้อมในการสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Specialized Expo ในปี 2028 ต่อไป และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบาย Health and Wellness และ Sport tourism ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านงานเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลกวิ่งฝ่าด่านวิบาก Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ในครั้ง" นายพิเชษฐ์ เผย

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ กล่าวว่า "การแข่งขัน Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค หรือ Spartan APAC Championship 2022 ที่จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการงาน  Mega Events  และ World Festival ผ่านการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานแฟนเบสจากทั่วโลก ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากความสำเร็จจากครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของทางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในการมีบทบาทและส่วนร่วมที่สำคัญในการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลก โดยเฉพาะงานกีฬามวลชนเข้าสู่พื้นที่ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดงานให้กับเมืองเจ้าภาพ เพื่อผลักดันให้งานเทศกาลกีฬาดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น  การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และ เจ้าของพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างและขับเคลื่อนนโยบายการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างมีทิศทางและยั่งยืน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดฉากทัศน์ใหม่ของความสำเร็จ อันจะเกิดประโยชน์แก่พื้นที่เป็นอย่างมาก และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นว่างานเทศกาลการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบนพื้นที่ศักยภาพสูงของจังหวัดภูเก็ต ผ่านนโยบาย Festival Economy ซึ่งเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการยกระดับไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองแห่งกีฬาระดับโลก และเป็นเวทีที่แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความพร้อมที่จะเปิดประเทศเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ  และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Specialized Expo ในปี 2028 อีกด้วย"

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า "ในฐานะตัวแทนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นพื้นที่การจัดงานเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลกวิ่งฝ่าด่านวิบาก Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ซึ่งถือได้ว่าเป็น soft power ขนานแท้ ที่จะมาช่วยปลุกและสร้างกระแส ในการเริ่ม สร้าง แนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยม โดยเราได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับ บลูทรี ภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อรองรับชาวสปาตันและผู้ติดตามที่จะร่วมเดินทางมาเยือนกว่า 20,000 คน โดยได้จัดเตรียมที่พักกว่า 5,000 ห้อง นำโดย Midas Grand Hotel ในฐานะ  Official Hotel Partner ที่อยู่ห่างจากพื้นที่แข่งขันไม่เกิน 7 นาที พร้อม free shuttle service และ Official Hotel อื่น ๆ อีกกว่า 10 โรงแรม รวมถึง Official GYMs, Official Physio และ Official Partners ต่าง ๆ อีกมากมายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะมาคอยให้บริการ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาที่สามารถรองรับมวลชนได้อย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และนับเป็นประตูสู่โอกาสสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นเมืองเพื่อการรองรับมหกรรมระดับนานาชาติ และระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพ World Specialized Expo ในปี2028 และการเชื่อมโยงในการปูทางจังหวัดภูเก็ตให้เป็น City of Wellness อย่างสมบูรณ์ในอนาคต

ทั้งนี้ การแข่งขันวิ่งวิบาก Spartan APAC Championship 2022 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65 นับเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race ครั้งแรกในเอเชีย บนพื้นที่จัดงานกว่า 500 ไร่ ของ บลูทรี ภูเก็ต  โดยแบ่งเป็น 6 โซนหลักคือ โซนที่ 1 - Spartan Welcome Hospitality, โซนที่ 2 - Spartan Race Pack Collection, โซนที่ 3 - Spartan Expo & Oasis Cafe, โซนที่ 4 - Amazing Thailand Spartan "Beat on the Beach" Festival, โซนที่ 5 - Spartan Premium Lounge และ โซนที่ 6 - Spartan Obstacle Festival.  "เราพร้อมและมั่นใจที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับชาวสปาร์ตัน ผู้สนับสนุน นักท่องเที่ยว เพื่อนฝูง และครอบครัว เรามีสถานที่จัดงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย และเรามีแพสชั่นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Spartan Apec Championship" นายเปาโล แรนโดเน่ รองกรรมการผู้จัดการ บลูทรี ภูเก็ต กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์พิเศษ กิจกรรม Spartan Festival  ที่มี Amazing Thailand Spartan "Beat on the Beach" Festival 2022 จากการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย ที่ระดมศิลปินและดีเจชื่อดังระดับประเทศและนานาชาติ มาร่วมแสดง live concert ท่ามกลางเวที แสง สี เสียง ระดับมาตรฐานสากล ต่อเนื่องด้วย Wet n Wild Party พร้อมอิ่มเอมไปกับอาหารกว่า 10 บูท ในรูปแบบ East meets West ในพื้นที่บลูทรี ภูเก็ต  ในช่วงค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ด้วยเช่นกัน

สำหรับ การแข่งขัน "Spartan APAC Championship 2022" หนึ่งในรายการ Spartan Race World Series  ถือเป็นการแข่งขันที่หฤโหดและท้ายทายนักวิ่งจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งบนเส้นทางวิบาก ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และอีกมากมาย โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65 แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Super ระยะทาง 10 Km (25 obstacles), Sprint ระยะทาง 5 Km (20 obstacles), Spartan Kids ระยะทางสูงสุด 3 กม. และ Hurricane Heat แข่งขันแบบทีม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (www.facebook.com/spartanracethailand)  และเว็บไซต์ www.spartan.com

เกี่ยวกับ บลูทรี ภูเก็ต

บลูทรี ภูเก็ต จุดหมายของกีฬา ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครที่ บลูทรี เราให้ความสำคัญ กับ ความสนุก ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นผ่อนคลายริมคริสตัลลากูน ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายทั้งในน้ำและบนบก ออกกำลังกายในร่มหรือกลางแจ้ง ดื่มด่ำกับอาหารอร่อยที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท เพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือช้อปปิ้งและสำรวจร้านค้าต่างๆในไลฟ์สไตล์วิลเลจ, คิดส์ คลับ, บลูทรีพร้อมมอบสิ่งสำคัญเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคน

บลูทรี ลากูน ถือเป็นคริสตัลลากูนแห่งแรกของภูเก็ต ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาและมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายให้ทำอย่างไม่รู้เบื่อ ตัวเลือกทางด้านกีฬามากมายทั้งในส่วนของกิจกรรมในลากูน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนในวันที่ต้องการความตื่นเต้นสนุกสนาน ตั้งแต่กระโดดหน้าผา โหนสลิง คอร์สนินจานักรบ แพดเดิลบอร์ด เวคบอร์ด สกู๊ตเตอร์ใต้น้ำ สไลเดอร์ และลากูน ยังมี ซุปเปอร์ ฟลาย (Superfly) ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการปล่อยคุณให้สูงขึ้นไปในอากาศ และให้คุณได้สัมผัสและมองเห็นทิวทัศน์ของลากูนที่สวยงามยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่แค่คริสตัลลากูนที่สวยงามเท่านั้น บลูทรี ยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพและกีฬาที่หลากหลายเพื่อความกระฉับกระเฉงและฟิตอยู่เสมอ สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมกีฬาที่ให้บริการแก่ชุมชนมากมาย ซึ่งรวมถึงสวนป่า ฟิตเทรล และยิมกลางแจ้ง เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา สนามเซิร์ฟสเก็ตและลานสเก็ตบอร์ด ศูนย์ศิลปะการต่อสู้ การตั้งแคมป์สำหรับเด็ก การผจญภัยในป่า สโมสรวิ่งและอื่น ๆ อีกมากมายยวกับบูลทรีภูเก็ต


แท็ก thailand   เอเชีย   Spa  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ